آماده سازی مدارک

در این مرحله می باید مدارک خواسته شده از طرف دانشگاه را آماده کرد بدین ترتیب که با توجه به مقطع تحصیلی متقاضی، مدارک هویتی، تحصیلی و علمی را توسط یک مرکز معتبر ترجمه نموده و پس از تأیید دادگستری و وزارت امور خارجه به دانشگاه مورد نظر ارسال می گردد. البته باید توجه داشت که مدارک تا مدت زمان تعیین شده آماده و ارسال گردد.

لازم به ذکر است که ارسال مدارک دانشجو به دانشگاه به هیچ عنوان دلیلی برای پذیرش و قبولی در دانشگاه نمی باشد. این مرحله فقط به منظور ارزیابی اولیه دانشجو برای تطبیق با شرایط ورود به رشته و دانشگاه مورد نظر انجام می شود. در این مرحله هزینه های مربوطه شامل ترجمه مدارک و خرید فرم ثبت نام دانشگاه است و بررسی های انجام شده فاقد هزینه می باشد.

یادآور می گردد حضور یک فرد متخصص در این زمینه به عنوان رابط بین متقاضی و دانشگاه در هموار ساختن این پروسه بسیار مؤثر خواهد بود. در این راستا، مؤسسه حقوقی آریانا بین الملل با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت درخشان در ایران و اروپا، همچنین نماینده رسمی دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران می باشد که با بهره گیری از وکلا و مشاوران متخصص، آماده راهنمایی شما در تمام مراحل مهاجرت و اخذ تابعیت و اقامت از طریق تحصیل می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت و اخذ اقامت از طریق ویزای تحصیلی و کاری می توانید با مؤسسه حقوقی آریانا بین الملل تماس حاصل نموده و از اطلاعات مشاوران متخصص ما بهره مند گردید.